Otázky a odpovědi

Co je SEGWAY ???

Segway PT (Personal Transporter) je unikátní dvoukolový elektrický dopravní prostředek využívající ke svému pohybu dynamické stabilizace. Udržuje samostatně rovnováhu, funguje v každém terénu a snadno se ovládá.

Jak to funguje ???

Schopnost stát sám o sobě je bezpochyby nejúžasnější vlastností Segway. Ačkoli se Vám to bude zdát neuvěřitelné, máme s tímto vynálezem něco společného. Systém fungování Segway vychází z vlastností lidského těla. Pokud stojíte a nakloníte se dopředu tak moc, až ztratíte rovnováhu, neupadnete. Váš mozek to velmi rychle rozpozná díky pohybu tekutiny ve Vašem vnitřním uchu a vydá signál svalům k vysunutí jedné nohy, aby tak zabránil pádu. Pokud se stále budete naklánět, bude Váš mozek tímto způsobem stále zajišťovat rovnováhu těla.

Segway dělá to samé, jenže místo nohou má kola, místo svalů motor, místo mozku důmyslnou elektroniku a soubor gyroskopických (pohybových) senzorů místo vnitřního ucha. Pokud se tedy na Segway nakloníte dopředu, stejně jako Váš mozek, okamžitě tento pohyb rozpozná a přesně vypočítá jakou rychlostí roztočit kola tak, aby Vás při pohybu vpřed udržel v rovnovážné poloze. Tento úžasný a patentovaný princip je dynamická stabilizace.

Co je jeho mozkem a svalstvem?

Segway je řízen sofistikovanou sítí senzorů, výkonnou elektronikou, pohonem a nepřetržitě sledován vlastním kontrolním mechanismem. V okamžiku, kdy nastoupíte na Segway, ucítíte, že máte v rukou opravdu něco jedinečného. Gyroskopické senzory začnou reagovat na měnící se terén a pohyby Vašeho těla stokrát za vteřinu, mnohem rychleji než je lidský mozek schopný myslet.

Ačkoli Segway potřebuje pro svou činnost, naklánění vpřed a vzad, doleva a doprava, zatáčení vlevo a vpravo, pouze tři tyto senzory, má jich ve skutečnosti pět. Informace o pohybu jsou posílány do dvou identických elektronických desek s mikroprocesory. V celém řídícím systému je už tak dostatečná výpočetní síla zdvojena pro zajištění bezpečnosti a okamžité reakce i v případě poruchy. Na mikroprocesorech běží nejmodernější software, který monitoruje všechny informace týkající se stability a předává je dále do dvou nezávislých elektromotorů, které jsou napájeny párem Lithium-ionových baterií.

Díky těmto prvkům je pohyb na Segway tak bezpečný a intuitivní jako by byl prodlouženou částí Vašeho těla.

Jak se ovládá?

Jízda na Segway je intuitivní a zvládnout ji, je otázkou několika minut. Pět nezávislých gyroskopů monitoruje rovnováhu stokrát za vteřinu. Nastupte, nakloňte se a jeďte. Narovnejte se a zastavte. Jeďte rychle nebo pomalu. Otočte se doleva, doprava a jeďte kam chcete.

K řízení není zapotřebí žádných speciálních dovedností, používat ho může v podstatě kdokoli, děti, rodiče či prarodiče. Není třeba přidávat plyn ani brzdit. Mírným náklonem vpřed se začnete pohybovat dopředu, čím větší tento náklon je, tím rychleji jedete. Brzdění provádíte opětovným narovnáním se do vzpřímené polohy, nakloníte-li se dozadu, pojedete vzad. Jemným otáčením levé rukojeti plynule měníte směr jízdy. Zvládnutí základů ovládání je otázkou několika minut.