Kontakt

Ing. Karas Libor

IČO: 76503631

tel.: 607 095 080

email: pujcsisegway@seznam.cz

Vyškov